Nieuwbouw in Princenhof

In Leusden, om precies te zijn op het kantorenpark Princenhof, ligt een verborgen schat. Nu nog tref je hier kantoorgebouwen. Maar als het aan de gemeente Leusden, Heilijgers Projectontwikkeling en bouwbedrijf Schoonderbeek ligt, ontstaat hier straks een interessante mix van wonen, werken en recreëren. Hoe dat er exact uit komt te zien? Daarin mag jij nu meedenken met dit woononderzoek.

Princenhof wordt een unieke locatie waar er naast ruimte voor duurzame woningen met een bijzondere architectuur, ook plek komt voor bijvoorbeeld kleinschalige horeca en andere bedrijven. Een smeltkroes van wonen en ondernemen. Een autoluwe wijk met veel groen. Een plek waar je trots op kunt zijn!

Vul het woononderzoek in

DE LOCATIE

Princenhof bevindt zich aan de noordkant van Leusden. De vijver in het groene Princenpark is een verborgen parel en ligt in de buurt van het hoofdkantoor van ARAG Rechtsbijstand aan de Kastanjelaan. Waar Princenhof nu nog een plek is met kantoren, gaat het straks een plek worden voor bijzondere samenwerkingsinitiatieven tussen particulieren en ondernemers. In de plannen voor de nieuwe woonwijk wordt ingezet op veel openbaar groen tussen de bebouwing. Een grote groep nieuwbouwwoningen zullen met hun voordeur gaan grenzen aan het park. Autoverkeer in Princenhof zal tot een minimum worden beperkt.

Alle ingrediënten zijn aanwezig om deze plek uit te laten groeien tot een veilige, duurzame en gezonde leef-, woon- en werkomgeving. Een plek waar het delen van het openbaar groen, de aanwezige voorzieningen, auto’s of achtertuinen tot bijzondere ontmoetingen kan leiden.

WAT VIND JIJ VAN PRINCENHOF?
VUL DE ENQUÊTE IN

Wij hechten veel waarde aan jouw mening over de ontwikkeling van Princenhof. Zie jij jezelf hier wel wonen en wil je samen met ons meedenken over de ontwikkeling van het gebied? Wat vind jij belangrijk aan jouw woning en je directe woonomgeving? Neem een paar minuten tijd om de enquête in te vullen en jouw mening met ons te delen.

Verkoop & informatie